Predavanje na CEO konferenciji

CEO_-_konferencija_-_predavač

U maju 2013. godine, partner osnivač g. Gazibegović održao je predavanje na CEO konferenciji u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o svom profesionalnom putu kao primjeru uspješne priče koja je u konačnici dovelo do uspostave SGL-a.