Tim

Partneri

 • Emina Saračević

  Partner osnivač, advokat

  Emina Saracevic

  Emina Saračević je ugledni bosanskohercegovački advokat koja savjetuje i zastupa klijente pretežito u oblasti međunarodnog poslovnog prava. Prilikom upisa u Imenik advokata Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine bila je jedan od najmlađih upisanih advokata. Sada je iskusan advokat sa fokusom na oblasti privrednog prava, zastupa domaće i međunarodne poslovne subjekte u Bosni i Hercegovini, i posjeduje značajno iskustvo u oblasti međunarodne arbitraže, prava intektualnog vlasništva i znanja koja se odnose na funkcionisanje specifičnih industrija, kao što su industrija duhana, farmaceutski i zdravstveni sektor, te proizvodi široke potrošnje.

  Pored navedenog, gđa Saračević posjeduje iskustvo i u drugim oblastima prava, kao što su bankarsko pravo, trgovačko pravo, carinsko i poresko pravo, radno pravo, te u postupcima zastupanja pred sudovima svih nivoa, i pribavljanju različitih dozvola za fizička i pravna lica. Gđa. Saračević trenutno zastupa neke od najznačajnijih međunarodnih poslovnih subjekata koji djeluju na domaćem tržištu i zaslužna je za ustanovljavanje nove sudske prakse u određenim oblastima.

  Najznačajnija transakcija na kojoj je gđa Saračević radila u posljednjem periodu jeste pružanje pravne podrške te savjetovanje i zastupanje u provođenju najveće strane investicije u Bosni i Hercegovini, i to obezbjeđivanje kreditnih sredstava u iznosu od 600 miliona eura od strane Kineske razvojne banke prema EFT grupi.

  Gđa Saračević tečno govori engleski, B/H/S jezike, te posjeduje osnovna znanja arapskog, francuskog i italijanskog jezika.

 • Adis Gazibegović

  Partner osnivač, advokat

  Adis Gazibegovic

  Adis Gazibegović ije ugledni advokat na domaćem tržištu, a svoje stručno zvanje stekao je pri Univerzitetu u Beču i nostrificirao pri Univerzitetu u Sarajevu. Trenutačno očekuje i okončanje doktorskog studija Univerziteta u Beču. G. Gazibegović je prvobitno sticao iskustvo u pravosudnim institucijama i advokatskoj kancelariji u Austriji, da bi potom nastavio svoju karijeru i danas posjedovao bogato pravno iskustvo u Bosni i Hercegovini, uz izvanredne preporuke brojnih međunarodnih klijenata za sposobnosti planiranja i provođenja najkompleksnijih transakcija u oblasti međunarodnog poslovnog prava.

  G. Gazibegović je stručan u mnogim oblastima, od privrednog, građevisnkog, prava energije i telekomunikacija, do javnih nabavki. G. Gazibegović je bio ključni pravni savjetnik u nekim od najkompleksnijih slučajeva u građevinskom pravu na domaćem tržištu. On zastupa mnoge međunarodne lidere građevinskog razvoja i razvoja nekretnina.

  Najznačajnija transakcija na kojoj je g. Gazibegović radio u posljednjem periodu jeste pružanje pravne podrške te savjetovanje i zastupanje u provođenju najveće strane investicije u Bosni i Hercegovini, i to obezbjeđivanje kreditnih sredstava u iznosu od 600 miliona eura od strane Kineske razvojne banke prema EFT grupi.

  G. Gazibegović je ovlašteni sudski tumač za njemački jezik, tečno govori B/H/S jezike i engleski jezik, te posjeduje osnovna znanja francuskog jezika.