Bankarstvo i finansije

Bankarstvo i finansije

banking_finance

SGL pruža usluge pravnog savjetovanja bankama u BiH, i to većinom onim sa udjelom stranog kapitala, ali i drugim međunarodnim finansijskim institucijama. Pravne usluge obuhvataju aktivnosti počevši od „due diligence“ izvještaja, općih investicijskih pitanja, organizacionog restruktuiranja, do svakodnevnih upita po raznim pitanjima vezanim za ostvarivanje uspješnog poslovanja na domaćem tržištu. Partneri osnivači SGL-a su radili na projektima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kao i projektima Svjetske banke (WB) i Međunarodne finansijske organizacije (IFC), te dali svoj doprinos u pripremi publikacije Doing business 2013 in Bosnia and Herzegovina.