Nekretnine

Nekretnine

Real estate 2

SGL tim se bavi investicijama u nekretnine i pruža usluge pravnog savjetovanja klijentima u svim fazama postupka/projekta, od planiranja do okončanja postupka; tj. od sačinjavanja pisama namjere do akvizicije, uz neprekidno pravno savjetovanje. Ovo područje prakse ima prateću ulugu u pružanju usluga savjetovanja u smislu poslovnog prava koje kancelarija obavlja u okviru svojih redovnih aktivnosti.