Porezi

Porezi

tax_14

SGL savjetuje svoje klijente kada su u pitanju domaće i međunarodne transakcije, kao i kada je riječ o pitanjima dugoročnog planiranja vezanog za poreze. Naš tim je u svakom momentu upoznat sa situacijom svakog od naših klijenata kao i sa propisima u industrijskim oblastima u kojima posluju. Radimo na razvoju prometa nekretninama koji je porezno optimiziran, kao i međunarodnih privrednih transakcija kompanija koje žele da svoje poslovanje usklade po pitanju poreza, mjera restruktuiranja korporativnih grupa, prodaje i pripajanja društava, ulaganja imovine ili sticanja udjela u poslovnim subjektima.