Fizička lica

Fizička lica

private_11

Pored pravnih lica, SGL tim dio svoje prakse usmjerava i prema fizičkim licima povodom pitanja iz oblasti radnog prava, poslovanja, porodičnog prava i naslijeđivanja, medija, imovinskih prava, poreza i dr. Pored neophodne pravne stručnosti, članovi našeg tima posjeduju potrebni senzibilitet za rad sa fizičkim licima, što sveukupno osigurava dugotrajne i kvalitetne odnose sa ovom grupom klijenata. Neki od vodećih umjetnika, sportista i javnih ličnosti, kako iz BiH tako i iz inostranstva su naši klijenti.