Rješavanje sporova

Rješavanje sporova

Dispute resolution_6

Pretežna pažnja SGL-a je usmjerena na privredne sporove, naplate potraživanja, postupke naknade štete, kao i sporove vezane za radno pravo, intelektualno vlasništvo, poreze, pravo konkurencije, i povezane oblasti, uključujući i postupke izvršenja i stečajne postupke. SGL tim polaže izuzetnu pažnju i napore prema temeljitoj pripremi za vođenje sudskih sporova koji većim djelom rezultiraju uspješnim ishodima; dok, sa druge strane, intenzivno savjetujemo i težimo vansudskim rješenjima kada god je moguće klijentu osigurati zaštitu prava ovim putem. Ponosni smo na činjenicu da su članovi našeg tima učestvovali u uspješnim zastupanjima i u okviru arbitražnih postupaka, i to pred ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), ICC (International Chamber of Commerce) and UNICITRAL (United Nations Commission on International Trade law), kao i regionalnim i lokalnim arbitražama.