Zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka

Data protection_5

Iako se ova oblast smatra jednom od oblasti u razvoju na domaćem tržištu, SGL tim ima značajno iskustvo kada je ista u pitanju. Zastupanje interesa vodećih međunarodnih poslovih subjekata zahtjevalo je pravno savjetovanje o raznim pitanjima zaštite ličnih podataka, što je dovelo do razvoja prakse i sticanja iskustva SGL tima. Našim klijentima pružamo usluge podnošenja raznovrsnih akata i komunikacije sa nadležnim organima, izrade nacrta internih i eksternih dokumenata koji se odnose na zaštitu ličnih podataka, te općenito provođenja usklađivanja svih aspekata poslovanja poslovnih subjekata sa zakonskim i drugim propisima iz ove oblasti, uključujući sačinjavanje pravilnika o zaštiti ličnih podataka i ugovora o prenosu istih u inozemstvo, do internetskih ograničavanja odgovornosti i razvijanja aplikacija u vezi sa izdavanjem saglasnosti sa prikupljanje, obradu i sl.